Ås gård

Griser på Søndre Ås gård. Foto: Ledang / Oslo Byleksikon

Ås gård, to gårder med gnr. 191/1 og 2, Holmlia, nevnes første gang 1529. I 1617 var den «bondegods». Gården ble delt i to på 1700-tallet. I dag er det to bruk.

1. Nordre Ås, gnr. 191/53, Nordåsveien (191/2). Gården er nedbygd.

2. Søndre Ås, gnr. 191/1, Rosenholmveien. Våningshuset er oppført omkring 1860 i sveitserstil. Gården eies i dag av Oslo kommune og er regulert til jordbruksformål. Tunet er intakt og gården benyttes til miljøsenter og rideskole.