Ammerud gård

(Omdirigert fra Ammerud (gård))

Ammerud, to gårder med gnr. 93 og 95. Gården var kirkegods i middelalderen. Gården var delt i to, Søndre Ammerud, gnr. 93, og Nordre Ammerud, gnr. 95.

1. Nedre (Søndre) Ammerud, gnr. 93/6, lå ved Flaengrenda 29, ble 1668 frasolgt krongodset. På gården ble det reist en pen empirebygning, revet i slutten av 1950-årene.

2. Flaen, gnr. 93/1, lå ved Trondheimsveien 407, revet. Gården ble innkjøpt av Aker kommune 1929. Den hadde to husmannsplasser i 1771, Enga og Døhlestuen.

3. Mellom-Ammerud, gnr. 95/1, Ammerudhellinga 54, lå under Oslo bispestol til 1826. Senere privateid. Gården hadde i 1771 fire husmannsplasser, to Huken, Belgerud og Slengfue.

4. Nordre Ammerud, gnr. 95/3, Ammerudveien 49b, lå under Oslo bispestol til 1826.