Foss gård

(Omdirigert fra Foss (gård))

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Nedre Foss gård. I bakgrunnen Grünerløkka studenthus, den tidligere kornsiloen til Bjølsen Valsemølle. - Foto: Helge Høifødt / Creative Commons

Foss, navn på to gårder som lå på østsiden av Akerselva.

1. Nedre Foss, Nordre gate 2, tidligere Fossveien 2, nevnes i 1220 som kvern under Hovedøya kloster. Jordveien strakk seg fra Akerselva til Toftes gate. Den var krongods 1537–1672, og gårdsbruket kaltes ofte «Kongens mølle». Den hadde privilegium på kornmaling innen 1/4 mils avstand fra Christiania. Familien Grüner (to grener) eide Nedre Foss 1672–1758 og 1803–1911. Bruket ble utparsellert i forbindelse med utbyggingen av Grünerløkka. Nedre Foss mølle ble senere drevet av Bjølsen Valsemølle. Senere nedlagt, møllebygningen revet 1986, men siloen i Marselis' gate 24 ble brukt til kornlagring frem til 1990. Den ble ombygd til studentboliger 2001 under navnet Grünerløkka studenthus.

Hovedbygningen ble oppført 1801/02 av branndirektør Jens Chr. Smith, svigerfar til Hans Grüner. Det var i mange år kontorer bl.a. for Miljøstiftelsen Bellona. Etter omfattende restaurering ble hovedbygningen åpnet som restaurant i mai 2015. 30. desember 2015 fikk imidlertid gården store skader i en brann. Etter ny restaurering gjenåpnet restauranten i november 2017. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

2. Øvre Foss lå ved Steenstrups gate 20, ble fradelt Foss i 1668. Stedet hadde flere eiere og har gitt grunn til Akers mek. Verksted, Christiania Seildugsfabrik og den øvre del av Grünerløkka. 1897 ble Foss skole bygd på gårdens grunn, og det gamle våningshuset ble benyttet til bolig for overlæreren. Det ble revet 1912.