Grefsenåsen

Grefsenåsen, høydedrag lengst sørvest i Lillomarka, høyeste punkt Grefsenkollen, 377 moh. Området ble kjøpt av Aker og Kristiania kommuner 1909. Grefsenkollveien fører til toppen, hvor en restaurantbygning ble oppført 1927. Storartet rundskue. Slalåmbakke (Grefsenkleiva).

Geologien i Grefsenåsen ble fra 1810 beskrevet og studert med undring, særlig av utenlandske geologer. Det var ventet at forholdene var her som i Tyskland – at granittlignende bergarter var eldst og lå som underlag for yngre avsetninger. I Grefsenåsen er forholdene omvendt. Den granittlignende bergarten er yngst og ligger tilsynelatende oppå kambro-silur-bergartene i sør. Grefsenåsen har derfor hatt vesentlig betydning for geologisk forståelse internasjonalt, og forholdene er nå lagt til rette for geologiske ekskursjoner fra skoler og universiteter.