Holmlia

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Bertramjordet borettslag på Holmlia. Foto: Ledang / Oslo Byleksikon

Holmlia, bydel Søndre Nordstrand, sogn og boligstrøk vest for Prinsdal. Gammelt jordbruksområde, med gårdene Holm og Ås. De østlige delene av området tilhørte Lerdal gård i Prinsdal. Navn etter Holmlia stasjonØstfoldbanen, åpnet 1932. Østfoldbanen ble lagt gjennom distriktet i 1870-årene. De første boligblokkene i området ble reist i 1960-årene, og noe industrivirksomhet ble satt i gang, bl.a. en spennbetongfabrikk.

Utbyggingen av Holmlia i sin helhet ble vedtatt 1976, og feltet på Sloreåsen var klart til innflytting 1980. Homlia Senter åpnet 1978 (ark. P. A. M. Mellbye). I løpet av 1980-årene ble området videre utbygd med Hallagerbakken, Asperud, Lerdalstoppen, Skovbakken, Ravnåsen, Nordre Ås, Åsbråten, Toppåsen og Fjeldlund; utbygging ved OBOS, USBL og Selvaagbygg med blokker, rekkehus og atriumhus. I alt er det nå 16 OBOS-borettslag på Holmlia. Ljabrudiagonalen fra Mosseveien til Hauketo skiller Sloreåsen fra de andre boligområdene. Skiidrettsanlegg, idretts- og svømmehall (fjellhall). Hallagerbakken, Lusetjern og Rosenholm barneskoler, Holmlia ungdomsskole. Holmlia kirke innviet 1993. Idrettsanlegg ved skolene drives av Holmlia Sportsklubb.

Holmlia aktivitetsløype i grøntområdet mellom biblioteket og kirken er anlagt av DNT Oslo og Omegn. Den ble laget i forbindelse med DNTs «Lek deg sprek»-tilbud, men er samtidig tiltenkt barna som bor og ferdes i området.