Kildals vei

Kildals vei, Høyenhall, bydel Østensjø, fra Høyenhallveien til Lundveien. Oppkalt 1917 etter fabrikkeier Peter Wessel Wind Kildal (1814–82), som i 1850-årene anla landets største frukthage på sin eiendom «Høienhal», se Høyenhall.