Korsvoll (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Korsvoll, boligstrøk vest for Nydalen, bydel Nordre Aker, navn etter Korsvoll-plassene. I tilknytning til industrien i Nydalen kom det småhusbebyggelse i Korsvollbakkene på 1800-tallet, sterkere utbygging mot slutten av århundret. En reperbane på Korsvoll (i nåværende Skibakkeveien) ble nedlagt i 1860-årene. Sporveisforbindelse (Korsvollinjen) 1924, til daværende bygrense ved Bjølsen (Lisa Kristoffersens plass). Tettere villastrøk oppstod etter åpningen av Sognsvannsbanen 1934 (stoppestedet Østhorn ble opprinnelig kalt Korsvoll). Betydelig utbygging etter den annen verdenskrig med bl.a. rekkehusbebyggelsen i boliggrenda Korsvollbråten med 21 murhus i kjede (Carl Kjelsens vei 50–58, Morenestien og Maurstien), oppført 1947–49 og 16 «svenskehus» i det tidligere Havnaholtet borettslag i Åmotveien og Korsvollbråtan.

Tomt til idrettsplassen avsatt 1911. Korsvoll Idrettslags hjemmebane. Klubbhuset Korsvollhuset bygd 1952.

Korsvolltoppen, 87 daa naturpark, under krigen luftvernbatteri.

Korsvoll skole åpnet 1963, gjenåpnet ombygd og utvidet høsten 1999.