Midtåsen

Midtåsen, Nordstrandshøgda–Ljan, bydel Nordstrand, fra Nordstrandveien til Åsdalsveien. Navn 1940 etter åsen veien går langs. Veien går forbi den tidligere Nordstrand videregående skole og «Andersendammen».

30. Midtåsenhjemmet.