Peisestuen

Peisestuen, Kongeveien 5, laftet bygning i dragestil 1889 (ark. Holm Munthe). I forbindelse med opprustningen av Holmenkollen ble bygningen flyttet 1997 fra sin gamle beliggenhet på sletta, der den opprinnelig lå ved bredden av Besserudtjernet.