H. Petterøe

(Omdirigert fra Petterøe)

H. Petterøe, tidligere tobakksfirma etablert i 1900 av Halfdan Petterøe (1876–1939), opprinnelig et import- og salgsselskap. I 1905 åpnet Petterøe sin egen tobakksfabrikk i Falbes gate 5, vegg i vegg med Tiedemanns Tobaksfabrik, og i løpet av ti år klarte Petterøe å etablere seg som landets tredje største tobakksprodusent. Fabikken hadde 162 ansatte i årene rundt første verdenskrig. I 1921 overtok Petterøe også Havanna-Magasinet Cigarfabrik.

Fabrikken laget særlig røyketobakk med merker som «Petterøes Blanding», «Bull Dog Mixture» og «Karvet Blad», men også snus, skråtobakk, sigarer og sigaretter. Fabrikkmerket var en bulldog, og fabrikken brukte lenge slagordet «Ah – det var god tobakk». Fabrikken ble i 1972 overtatt av J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik, men de kjente merkevarene fortsatte under Petterøe-navnet. I perioden 1965–75, det siste tiåret det var lov å reklamere for tobakk i Norge, var 10 % av all tobakksreklame for Petterøes ulike blandinger.