Pilotveien

Pilotveien, Hovseter, bydel Vestre Aker, fra Landingsveien til Flyveien. Navnet vedtatt 1977. Flere veier på Hovseter fikk navn med tilknytning til luftfartsvirksomhet da Luftforsvarets Boligbyggelag bygde ut området. 

Bygninger m.m.:

2–4, 8 og 10. Tre blokker som sammen med tre i Landingsveien (nr. 11–17, 19–21 og 23–25) tilhører OBOS-borettslaget Hamborg med til sammen 142 leiligheter. Nr. 2–4, som er på fire etasjer, ble oppført 1962, nr. 8 og 10 som er to punkthus på 9 etasjer, ble oppført 1964 (ark. S. Narve Ludvigsen).

6. Den tidligere Hovseter trygdebolig, en skiveblokk på 10 etasjer, bygd på samme tid som blokkene i Hamborg borettslag.