Skipssabotasje (blått skilt)

Stranden 21

Det siste krigsåret ble det store sabotasjeåret. Den mest omfattende skipssabotasje i Norge under krigen målt i tap av tonnasje, ble utført av Pellegruppa 23. november 1944 under ledelse av Ragnar A. Sollie. Gruppa som var en kommunistisk motstandsgjeng, slo til mot både Akers mek. og Nylands Verksted. Skadene var omfattende, og tyskerne betegnet aksjonen i sine rapporter som lammende.      I april 1943 gjennomførte Oslogjengens Max Manus og Gregers Gram den første aksjonen mot skip i Oslo hvor såkalte «limpets» ble festet til skipssiden under vannlinjen for å eksplodere når skipet hadde forlatt havnen. 16. januar 1945 aksjonerte Max Manus og Roy Nielsen mot transportskipene M/S «Donau» og «Rolandseck». «Donau» gikk ned i Drøbaksundet og lå der med baugen under vannflaten til 1952.