Torshov (strøk)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Boligområdene mellom Torshovdalen i vest (nedre billedkant) og Torshovparken fotografert i 2018. Til høyre noen av OBOS-blokkene på Søndre Åsen. Gaten til venstre for disse er Nordkappgata. Øverst til høyre blokkene til Sandaker borettslag. - Foto Tore Sætre / Creative Commons

Torshov, sogn og boligstrøk nord for Grünerløkka, bydel Sagene; navn etter Torshov gård. Langs Akerselva er det industriområde ovenfor industriområdet på Sagene. Lenger øst var det tidligere løkker og småhus, en forstadsbebyggelse som ble innlemmet i byen 1878. 270 daa ble kjøpt av kommunen 1916 og store boligkomplekser oppført 1917–25 (Torshovbyen). Det er også leiegårdsbebyggelse fra slutten av 1800-tallet i vest. Boligblokker og høyhus oppført i senere år på tomtene etter småhusbebyggelsen fra 1800-tallet i sør og øst. Torshovparken og Torshovdalen er friområder. Torshov ble utskilt fra Sagene som egen menighet 1930, og Torshov kirke ble innviet 1958.