Pans vei

Pans vei, Ulvøya, bydel Nordstrand, fra Vargveien sørover parallelt med Måkeveien til snuplass, liten gangvei herfra til Måkeveien. Oppkalt 1934 etter den greske skogsguden.

6. Villa oppført 1967 (ark. Knut Knutsen). Haakon Lie (1905–2009) bodde her frem til sin død.