Ødegården (plass) Maridalen

Ødegården, plass med gnr. 63/1, tidligere navn «Tømte», i Maridalen øst for Kirkeby; nevnt første gang 1348. Lå under Gamle Aker prestegård til 1833. Kjøpt av Kristiania kommune 1908. Navnet Ødegården er innarbeidet de siste 100 år.