Ødegården (plass) Rustad

Ødegården, plass med gnr. 167/2, Østmarka, øst for Rustadsaga, egentlig to husmannsplasser under Rustad.