Øivinds vei

Øivinds vei, Årvoll, bydel Bjerke, fra Bård Skolemesters vei til Marits vei. Oppkalt 1955 etter Øivind i Bjørnsons bondefortelling «En glad Gut».

Bygninger m.m.:

1–7 og 4–22. 7 fireetasjes boligblokker i borettslaget Årvoll Vest (ark. USBLs arkitektkontor), reist av USBL 1953–54, se Årvoll.

2. Årvoll omsorgssenter, åpnet 2019 med 80 boenheter, såkalt «Omsorg+»-boliger, som er tilpasset eldre som ikke trenger sykehjemsplass, men som har utfordringer med å bo i egen bolig. Bygningen er døgnbemannet med en rekke servicefunksjoner.