Økern (strøk)

Revisjon per 20. okt. 2022 kl. 13:49 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Bildet vister Økern t-banestasjon. Bildet er tatt fra plattformen mot Risløkka, men man ser mot tunnelen retning Hasle. Den høye bygningen er Økernsenteret. Foto: Tommyh2/Creative Commons

Økern, industri- og boligstrøk øst for Sinsen, bydel Bjerke, navn etter Økern gård. Økern ligger øst for Ring 3 (Store Ringvei) og støter i nord mot Refstad og Risløkka, i vest mot Løren og i sør mot Ulven. Navnet er særlig knyttet til kommunikasjonssenteret der Store Ringvei møter Østre Aker vei og T-banesenteret. Med åpningen av Lørenbanen har Økern T-banestasjon forbindelse både til T-baneringen, sentrum og Grorudbanen.

Området var preget av jordbruk til langt inn på 1900-tallet. Gammel industri var bergverk, sandtak og teglverk. Fra ca. 1910 vokste det frem en forstadsgrend med villaer ved Økernlund og Risløkka. Stor utparsellering til byggetomter kom etter at kommunen overtok gården med gjenværende jordvei 1938. Området ved det gamle Økern-krysset, der Økernveien, Lørenveien og Ulvenveien møttes, og der det var et lite senter med flere kombinerte bolig- og forretningsbygg med bl.a. kolinialforretning, isenkram, fargehandel, bokhandel, frisør, postkontor m.m., er fullstendig omkalfatret siden 1940-årene med Økernsenteret med høyblokken, T-banen og alle veiene. Dette området er under utvikling i regi av Steen & Strøm Eiendom og Storebrand som planlegger et bymessig sentrum her. Men boligområdet nordover mot Bjerkebanen er for en stor del slik det var tidligere, med eneboliger i små hager. Boligbygging på Økernbråten og Kroklia (se Krokliveien) 1954–59 med blokkleiligheter. I sør og øst store industriarealer ved Økern torg, der bl.a. Gartnerhallen tidligere lå.

Økernsenteret ble åpnet 1969, høyblokken på 18 etasjer er et landemerke.

Det har på 2010-tallet vært en omfattende utbygging i området.

Økern næringspark ligger i hovedsak på sørsiden av Østre Aker vei rundt Kabelgata og Tårngata med «Alcatel-tårnet». Her er bl.a. NAVs Hjelpemiddelsentral, Teknologisk Institutt, Toyota Oslo og Kuben yrkesarena med Kuben videregående skole og Fagskolen i Oslo Akershus. 

Bildet av området Økern i 1972, tatt fra luften. Foto: Fjellanger Widerøe / Oslo byarkiv