Østerliveien

Østerliveien, BrattlikollenLambertseter, bydel Nordstrand, fra Sandstuveien til Lambertseterveien. Navnet vedtatt 1926, oppkalt etter plassen Østerli under Ryen gård. Blokkene i Østerliveien ble bygd av private boliglag og ferdigstilt før OBOS startet innflyttingen i sitt første borettslag, Marmorberget, sommeren 1952.

Bygninger m.m.:

9a. «Berg», gnr. 160/18, småbruk utskilt fra Abildsø 1906. Bruket hadde frukthage med 100 trær.

34, 34b, 36 og 38. Fire «svenskehus», firemannsboliger som tilhører Soltoppen borettslag, se Lambertseter.

42. Lambertseterhjemmet.

56. «Norges første drabantbyblokk», oppført 1950 for Nylands Verksted Funksjonærers Boliglag (ark. Chr. Astrup og Arne Carelius). Blokken ble innflyttet i desember 1950, halvannet år før innflyttingen begynte i Marmorberget borettslag. Blokken er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.