Østre Lindeberg borettslag

Østre Lindeberg borettslag, OBOS-borettslag som består av 10 blokker og 19 småhus med i alt 319 leiligheter, oppført av AS Selvaagbygg 1977–78. Adresser til Jerikoveien og Kløfterhagen.