Ammerud gård

Revisjon per 1. sep. 2021 kl. 19:58 av Astrid (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Ammerud gård i 1978. Foto: Sverre Heiberg/Oslo Museum

Ammerud, to gårder med gnr. 93 og 95. Gården var kirkegods i middelalderen. Gården var delt i to, Søndre Ammerud, gnr. 93, og Nordre Ammerud, gnr. 95. I 1949 gikk formannsskapet i Oslo inn for å erverve de to gårdene, men eierne nektet å selge, så det gikk nesten ti å før gårdene kom i kommunens eie. OBOS ble fester og arkitektene Håkon Mjelva og Per Norseng utarbeiedet en regulerings- og bebyggelsesplan med boliger for 6000 mennesker. De to gamle gårdstunene er bevart som fortidsminner innimellom blokkene.

1. Nedre (Søndre) Ammerud, gnr. 93/6, lå ved Flaengrenda 29, ble 1668 frasolgt krongodset. På gården ble det reist en pen empirebygning, revet i slutten av 1950-årene.

2. Flaen, gnr. 93/1, lå ved Trondheimsveien 407, revet. Gården ble innkjøpt av Aker kommune 1929. Den hadde to husmannsplasser i 1771, Enga og Døhlestuen.

3. Mellom-Ammerud, gnr. 95/1, Ammerudhellinga 54, lå under Oslo bispestol til 1826. Senere privateid. Gården hadde i 1771 fire husmannsplasser, to Huken, Belgerud og Slengfue. Belgerud har git navn til Belgerudveien.

4. Nordre Ammerud, gnr. 95/3, Ammerudveien 49b, lå under Oslo bispestol til 1826. Det bevarte gårdstunet består av av ti byninger samt et nytt boligbygg. Hovedbygningen er fra 1883, mens drengestua, stabburet og fjøset er fra begynnelsen av 1800-tallet.

Gårdsanlegget er nå organisert som et borettslag (Ammerud Gård borettslag), eid av ti ungdommer med utviklingshemming. Gården ble kjøpt i desember 2011 for å skape et fremtidig hjem for ungdommene. Selskapet Tamino AS hadde de første årene som formål å investere i eiendom og forberede etablering av et borettslag for ti ungdommer med psykisk utviklingshemming. Selskapet er ideelt og allmennyttig. Selskapets virksomhet består nå i å vedlikeholde og skape aktivitet i de gamle bygningene på gården. Aktivitetene skal ta hensyn til beboernes behov. Det tas ikke ut utbytte. Et eventuelt overskudd av driften skal brukes til å vedlikeholde og oppgradere de gamle bygningene samt aktiviteter rettet mot mennesker med psykisk utviklingshemming og allmennyttige formål.

Boligene ble bygd i et nytt bygg på gården. Nybygget stod ferdig i mai 2014, og ungdommene flyttet inn fra september dette året. I nybygget er det ti selveide leiligheter organisert i Ammerud gård borettslag. Borettslaget ble  finansiert gjennom foreldrebetaling, tilskuddsordninger og låneopptak i Husbanken.

Omsorgstjenester til ungdommene levers i hovedsak av Bydel Grorud. Bydelen leier lokaler i nybygget.