Bård Skolemesters vei

Bård Skolemesters vei, Årvoll, bydel Bjerke, blindvei østover fra Årvollveien til snuplass ved Årvoll skole. Oppkalt 1955 etter den litterære skikkelsen Bård Skolemester i Bjørnstjerne Bjørnsons bondefortelling En glad Gut (1860). Flere av veiene i området har navn etter personer i Bjørnsons bondefortellinger.

Bygninger m.m.:

1. Årvoll skole. Her ligger også Årvoll idrettspark, se Årvoll Idrettslag.

2–28. 7 fireetasjes blokker i borettslaget Årvoll Vest, oppført 1953–54 av USBL (ark. USBLs arkitektkontor), se Årvoll.