Bertha Ræstads teater

Bertha Ræstads teater, etablert i 1912 på Tivoli av skuespilleren Bertha Ræstad (1887–1959). Teateret ble drevet etter mønster av Strindbergs Intima Teatern i Stockholm og hadde blant annet en betydelig oppsetning av «Fröken Julie». Medarbeider var svenske August Falck (1882–1938). Etter en kortere periode, hvor personalet hadde overtatt driften og spilte farser, måtte det opphøre.