Betania bedehus Kampen

Revisjon per 4. des. 2019 kl. 19:31 av Sylvi (diskusjon | bidrag)

Betania bedehus Kampen,også skrevet Bethania, bedehus bygget i Nittedalgata 8 for Christiania Lille Indremission (Oslo lille indremisjon) i 1877, foreningens første bedehus og med en stor forsamlingssal i annen etasje. Det ble innviet av presten Honoratus Halling og ble også benyttet som kirke inntil Kampen kirke var bygd. Et gammelt alter fra denne tiden er blitt funnet på loftet.

Huset skal ha blitt gitt som gave fra en byggmester (i Langesundsfjorden) som var blitt rik på å bygge trekirker, men støttet ved sin gave virksomheten til Oslo lille indremisjon – en legmanns-forening stiftet 1864 – som mente at Oslo indremisjon var for dominert av prester og teologiske professorer. Fra 1882 ble huset leid på dagtid av kommunen og brukt som Kampens børneasyl (daghjem) for barn mellom to og sju år, det var i virksomhet til etter den annen verdenskrig. Lokalene skal også ha blitt brukt som øvelseslokale for musikkorps. Etter krigen ble stadig mer av virksomheten til Oslo lille indremisjon samlet i bedehuset i Nordre gate 22, og huset ble 1960 overtatt av firmaet «City Taktekking.» Eksteriøret er bevart med sitt tydelige preg av bedehus.