Bjølsenparken

Revisjon per 20. mai 2022 kl. 07:18 av Astrid (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Foto: Helge Høifødt

Bjølsenparken, Bjølsen, parkanlegg i bydel Sagene, avgrenset av Sarpsborggata, Bjølsengata, Kongsvingergata ved Grimstadgata og Stavangergata (Hjemmets Kolonihage), hørte opprinnelig til gården Søndre Bjølsen, som ble innlemmet i byen 1878. Navnet vedtatt 1901. Parken ble tilbudt kommunen for 10 kr per m2 våren 1899, men prisen ble ikke akseptert. Forhandlingene endte året etter med at kommunen kjøpte inn ca. 34 daa for 4 kr per m2. Dermed fikk man sikret en bydelspark av brukbar størrelse og god beliggenhet. Parken var stort sett ferdig ved overtagelsen, og store endringer er ikke gjort siden, bortsett fra omlegging av spaserveier, fjerning av en tidligere musikkpaviljong og bygging av en utendørsscene o.l.

Den vakre og særpregede alléen på høyderyggen gjennom parken opp til gården, plantet omkring 1800, hørte i sin tid til de mest karakteristiske i Oslodalen. Den ble overskåret og skilt fra hovedgården da Sarpsborggata ble anlagt langs nordenden kort etter 1900. Bjølsenparken fikk belysning først i 1938. Tidligere var den stengt vinterstid og etter mørkets frembrudd om sommeren. Under den annen verdenskrig var det en del tyskerbrakker i parken, se Bjølsen skole. Arealet på vestsiden av alleen benyttes som kolonihageområde (Hjemmets Kolonihage, grunnlagt 1912). Bjølsen fritidsklubb oppført ved Bjølsengata i 1977.

Mellom Bjølsen skole og Bjølsenparken ligger Bjølsenparken fotballbane, to små baner med kunstgress.