Blåbærsvingen

Blåbærsvingen, Voksenlia, bydel Vestre Aker, fra Veslekleiva til Orreveien. Navnet vedtatt 1927. Til dels tett småhusbebyggelse fra 1990-årene.