Borgenveien

Revisjon per 7. sep. 2021 kl. 05:54 av Trond (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Borgenveien, Borgen, bydel Vestre Aker, fra Diakonveien til snuplass ved Torgny Segerstedts vei (Ring 3) ved Vinderen. Gikk tidligere til Holmenveien, forlenget med en del av Risalléen, da denne ble delt av Ring 3. Navn fra 1847, stadfestet 1907 og oppkalt etter de to Borgen-gårdene. Borgenveien er en villavei med flere store villaer fra tiden omkring den første verdenskrig, blant annet flere i «Hansen-byen», se Jacob Hansens vei. Fra Borgenveien og nordover til Diakonhjemmet sykehus går Reidar Kobros vei. og nordover til Slemdalsveien ved Steinerud stasjon går Lille Borgen vei,

Bygninger m.m.:

1. Her lå tidligere en firemannsbolig oppført 1954 som personalbolig for Diakonhjemmet. Denne og Diakonveien 2–6 (og senere nr. 8) ble revet sommeren 2018 for oppføring av 124 omsorgsboliger og et nytt sykehjem for Diakonhjemmet.

2a. Aker Elektrisitetsverks gamle administrasjonsbygning, oppført 1933–34, ombygd til Volvat Medisinske Senter 1992, bl.a påbygd en etasje. (ark. Hille & Melbye A/S).

3c. Tidligere adresse for Diakonhjemmet sykehus.

4b. Her lå et toetasjes trehus som ble brannherjet 27. juni 2007; to polske håndverkere omkom i brannen. Huset ble senere revet.

11. En nybarokk villa oppført 1911 for marinemaler Carl Wilhelm Barth (1847–1919) etter tegninger av arkitekt Kristian Biong.

14. Her lå tidligere den ene av de to gårdene, Lille Borgen, nå en stor trevilla fra 1923, «Villa Borgen», tidligere et gammelt våningshus om- og tilbygd i en klassiserende stil for grosserer Johan Baumann (1869–1931) etter tegninger av arkitekt Ole Sverre. 1856–87 var boktrykker Wilhelm Christian Keilhau Fabritius (1816–87) eier av gården. Han grunnla boktrykkeriet og forlaget Fabritius & Sønner. Under ombyggingen av huset fikk villaen en kjeglebane i kjelleren i hele husets lengde. Etter å ha vært eid av flere private eiere, ble eiendommen i 1965 solgt til firmaet Aass & Coucheron A/S som benyttet den til kontorvirksomhet til 1972. 1972–93 var den eid av Norges Bank og bl.a. brukt som barnehage for de ansattes barn. Nå Lille Borgen barnehage med plass til 30 barn, hvorav Oslo kommune disponerer 1/3 av plassene. I hagen mot vest boligblokk fra 1999.

14e. Nyklassisistisk villa fra 1933 med et ruvende, gammelt eiketre i hagen.

22b. En nybarokk villa med jugendpreg, «Villa Rolfsbo», oppført 1906 for fabrikkeier Oscar Biong (1864–1952), tegnet av Biongs bror, arkitekt Kristian Biong, som bygde seg et eget hus litt lenger oppe i bakken på nordsiden.

24. En stor nybarokk villa med jugendpreg, «Villa Solhus», oppført 1905 av arkitekt Kristian Biong (1870–1959) som egen bolig.

27. Store Borgen.

40 og 42. Vindernlunden, to boligblokker på fire og fem etasjer med 23 leiligheter og Jernia-forretning og bokhandel på hjørnet mot Holmenveien, underjordisk garasjeanlegg, bygd 1999 (ark. Eigil Ramsfjell). Tidligere lå det her en trevilla i nordisk nybarokk.