Bygdø stadion

Bygdø stadion, Bygdøyveien 20, bane for Bygdø Monolitten idrettslag, tidligere Bygdø Ballklubb. Banen ble anlagt på en fylling 1914, 1934 fikk den nytt grusdekke, klubbhuset ble bygd på dugnad på østsiden av banen og stod ferdig 1939. Banen lå opprinnelig parallelt med Bygdøyveien.

Under krigen bygde tyskerne tre brakker her, to ved Bygdøyveien og en på østsiden av banen. Disse brakkene ble antagelig brukt som lagerbygninger, på samme måte som flere av de andre i det som ble kalt Skøyen leir. I juni 1945 var lagerområdet her overtatt av allierte styrker. Den lange brakken ble revet først, de to andre ble stående lenge og ble brukt av Bygdø Ballklubb. Disse brakkene ble revet rundt 2005.

Etter krigen fikk man anlagt gressbane, som kunne tas i bruk 1947, rehabilitert med kunstgress 1995–96. Samtidig ble banen «snudd», slik at kortsidene ble liggende i nordøst, der klubbhuset ligger, og i sørvest. Den østre langsiden ble liggende parallelt med Dronningbjerget. På denne måten fikk man frigjort et område mot nord som kunne brukes til treningsbaner. I 2005 inngikk klubben en ny avtale med Statsbygg om Bygdø Stadion som sikrer fortsatt fotballbane på Bygdøy. Etter inngått sponsoravtale heter nå banen offisielt Ferd stadion.