Byggveien

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 09:47 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Manglerud, bydel Østensjø, fra Enebakkveien til Plogveien. Oppkalt 1955 etter kornslaget bygg. De fleste av veiene på Manglerud har navn med tilknytning til jordbruk. – 1...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Manglerud, bydel Østensjø, fra Enebakkveien til Plogveien. Oppkalt 1955 etter kornslaget bygg. De fleste av veiene på Manglerud har navn med tilknytning til jordbruk. – 1–7. OBOS-blokk som tilhører Storgården borettslag, fullført 1959–60, – se Manglerud. – 10. Manglerud kirke. – 15. Søndre Manglerud gård. Her ble det i 1980-årene anlagt parsellhager, i alt 22 parseller á 30 m2.

Referanser i denne artikkelen

Manglerud, Manglerud dppage2, Manglerud dppage3, Manglerud kirke