Casino kino

Casino kino eksisterte 1928–1941 i Stortingsgata 16, Sentrum. Dette teatret hadde først blitt brukt til opera og operette under navnet Opera Comique 1918–1921 og var deretter underholdningsteatret Casino Teater 1921–1928. Det kommunale selskapet Oslo Kinematografer var i ferd med å ekspandere og trengte flere kinoer i sentrum. Etter overtagelse og ombygging ble teatret gjenåpnet som kino 1. september 1928. Åpningsfilmen var «To elskende» (1928) etter en roman av baronesse Orczy, med Vilma Banky og Ronald Colman i hovedrollene. Åpningskvelden ble innledet med sang ved tenoren Theodor Andresen og dans ved Witzansky-balletten.

Den neste filmen var suksessen «Gentlemen Prefer Blondes» (1928) etter en populær roman av Anita Loos, med Ruth Taylor i hovedrollen. Deretter fulgte storfilmen «Sunrise» (1928) i regi av F. W. Murnau. Casino var lydfilmkino fra 17. september 1930.

Den siste filmvisningen var 9. februar 1941, etter at salen var overtatt av den tyske okkupasjonsmakten for ombygging til Deutsches Theater.