Christian Krohgs gate

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 09:48 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Sentrum, bydel Grünerløkka, fra Brugata ved Lilletorget til Storgata ved Nybrua; oppkalt 1896 etter eidsvollsmannen og stortingspresidenten Christian Krohg (1777–1828), st...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Sentrum, bydel Grünerløkka, fra Brugata ved Lilletorget til Storgata ved Nybrua; oppkalt 1896 etter eidsvollsmannen og stortingspresidenten Christian Krohg (1777–1828), statsråd 1814–18. Gaten ble anlagt 1625 som Fjerdingens gate og var en hovedinnfartsvei til byen før Vaterlands bro ble oppført 1654. Se også Krohgstøtten. – 2. Krohgstøtten. – 3–11. Schous Bryggeri 1821–73. – 14–16. Akerselva Atrium, forretningsgård oppført 2008/09 (ark. Pran) med buet glassfasade. Inneholder kontorer bl.a. for redaksjonen til Dagens Næringsliv og Eiendoms- og byfornyelsesetaten. –16. Her stod et våningshus antagelig oppført på 1700-tallet. Revet 1933 og gjenreist på Norsk Folkemuseum 1971. – 30. Lager- og industribygning oppført for Christiania Lagerhuse 1897. Ombygd til boliger 2005, i alt 115 enheter (ark. SJ arkitekter). – 32b. Buddhist Forbundet. – 32b. Det Islamske Forbund og Den Islamske informasjonsforeningen. – 34. Tidl. Oslo kommunes herberge for menn. – 60. Tidligere industribygning, der Gustav Nestings farveri og kjemisk renseri hadde fabrikklokaler. Firmaet som var etablert 1934, hadde først lokaler på Kampen, etter hvert fikk det følgende filialer: Bjerregaards gate 2, Bygdøy allé 28b, Prinsens gate 5 og Valkyriegata 9.

Referanser i denne artikkelen

Krohgstøtten