Damfaret

Damfaret, Godlia, bydel Østensjø, fra Stordamveien til Haakon Tveters vei. Navn 1927 etter en dam ved Stordamveien. Villabebyggelse.

Bygninger m.m.:

25. Velhuset (Golia Vel) med Godlia kino, et kombinert forretningsbygg og forsamlingshus i funkisstil, oppført 1934–35 for Golia Velforening (ark. Klingenberg & Klingenberg). Kinolokalet brukes blant annet av Golia filmklubb og Golia barnefilmklubb. I butikklokalene hadde tidligere Oslo Samvirkelag avd. 72 butikk, ombygd til Snarkjøp (selvbetjening) 1962, nå bl.a. dagligvareforretning, frisersalong, hud- og fotpleiesalong og elektrisk forretning.