Dragonstien

Revisjon per 2. jul. 2018 kl. 08:59 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Dragonstien, Ellingsrud, bydel Alna, gangvei fra Gamle Strømsvei til Ellingsrudåsen T-banestasjon. Navn vedtatt 1979, har sammenheng med kamper mellom den norske hæren og Karl 12s styrker som stod ved Bakås i 1716. Blokk- og småhusbebyggelse fra begynnelsen av 1980-årene som tilhører OBOS-borettslaget Frydenlund, se Ellingsrud. – 18. Ellingsrud kirke.