E 6

E 6, Europavei fra Trelleborg i Sverige til Kirkenes, gjennom Oslo fra sør til øst. Fra sør krysser den bygrensen som Europaveien øst for Bjørndal, videre som Enebakkveien fra Klemetsrudkrysset til Langerud, igjen som Europaveien nordover til Ryenkrysset, derfra nordøstover som Adolf Hedins vei og Hjalmar Brantings vei og del av Ring 3 (Store Ringvei). Ved Ulvenkrysset tar E 6 østover via Ulvensplitten til Strømsveien og Djupdalsveien.

E 6 har motorveistandard praktisk talt hele veien og er en viktig gjennomfartsåre. Navnet vedtatt 1965.