Enebakkveien

Revisjon per 21. mar. 2018 kl. 08:52 av Astrid (diskusjon | bidrag)

Bydel Gamle Oslo, Nordstrand, Østensjø og Søndre Nordstrand, gammel vei fra Galgeberg over Ryen, Abildsø og Klemetsrud til bygrensen ved Sværsvann. Navnet fastslått 1866; veistykket fra Klemetsrud til bygrensen var en del av det som tidligere ble kalt Ljabrochausséen, et veianlegg fra 1860 (se Mosseveien). Navnet endret 1929.

Bygninger m.m.: 15. Frelsesarmeens gamle krigsskole, to bygninger, den ene fra 1890-årene, den andre oppført 1931 (ark. Ingvald Suphammer). Skolen hadde opprinnelig hybler og klasserom for kadetter og offiserer, den ble solgt til et entreprenørfirma i 1980-årene og brukt som hybelhus for arbeidere, ominnredet til 60 små leiligheter rundt 2000. – 16. Dette var adressen til baptistmenigheten Eben-Esers gamle lokale, se Baptistkirken Eben-Eser. – 25. Tre boligblokker i funkis, oppført 1934 (ark. E. Bjørnstad). 79 små leiligheter med kjøkken og bad. – 42–48. Små panelte halvannen etasjes laftehus, oppført fra slutten av 1850-årene, typiske for periodens Vålerenga-bebyggelse. Enkelte av husene er senere ombygd, bl.a. fikk nr. 46 dagens utseende med mansardtak og arker i 1925. – 69. Industriområde hvor ovnsprodusenten Jøtul holdt til. Litt lenger borte i veien ligger Kværnerkolonien. – 116. Ryen. – 152. Ryenberget kirke og skole. – 160–182. Fire OBOS-blokker som tilhører Storgården borettslag, – se Manglerud. – 210. Abildsø gård. – 264. Abildsø skole. – 278. Bakkehavn. – 287. Multehaugen. – 308. Røsedalen. – 342. Bakkeløkka. – 417. Gjersrud gård. – 418. Klemetsrud skole.

Referanser i denne artikkelen

Abildsø, Abildsø dppage2, Abildsø skole, Bakkehavn, Bakkeløkka, Baptistkirken Eben-Eser, Gjersrud, Gjersrud dppage2, Jøtul, Klemetsrud skole, Kværnerkolonien, Manglerud, Manglerud dppage2, Manglerud dppage3, Mosseveien, Multehaugen, Ryen, Ryen dppage2, Ryenberget kirke og skole, Røsedalen