Engerjordet

Engerjordet, tidligere stoppested på Holmenkollbanen mellom Ris og Slemdal, navn etter en eiendom (oppr. Enger) som ble utparsellert fra Ris gård. Nedlagt 1935.