Fagerborg skole

Revisjon per 1. jun. 2020 kl. 10:47 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Fagerborg skole sett fra Sophus Bugges plass i 2010. - Foto Roy Olsen / Creative Commons

Fagerborg skole, Pilestredet 109, ungdomsskole (8–10). Skolebygning i nordisk nybarokk oppført i rød tegl, hovedbygningen har en bred hoveddel og to fremskytende fløyer (ark. Byarkitekten v/Harald Aars). Skolen ble opprettet som kommunal middelskole 1915, skolebygningen tatt i bruk 1916, men leide det første året lokaler i Borgerskolen i Osterhaus’ gate. I 1917 fikk den gymnas med reallinje, i 1919 latinlinje og i 1931 engelsklinje. Skolens russemerket var en edderkopp og skoleavisen het «Spindelvevet». Gymnassamfunnet het Fagerborg Gymnassamfunn (F.G.S.).

Fagerborg var gymnas/videregående skole til 2014, da den ble omgjort til ungdomsskole. I skoleåret 2017/18 hadde skolen 409 elever. Den tar hovedsakelig opp elever fra Bolteløkka og Ila skoler.

Under den annen verdenskrig ble skolen rekvirert av tyskerne som kaserne 12. april 1940 og brukt som dette gjennom hele krigen. Okkupantene hadde her sin drivstoff-forvaltning, de oppførte tre garasjebrakker på skolens område. Skolen måtte finne andre undervisningssteder, noe som førte til en omflakkende tilværelse i okkupasjonsårene. Undervisningen foregikk blant annet på Katedralskolen, Veterinærhøyskolen, Vestheim skole, Universitetet på Blindern, i Handelsgymnasiet i Munchs gate og på Foss skole.

Etter frigjøringen overtok allierte soldater skolebygningen, deretter flyttet norske soldater inn. Først 28. november 1945 ble skolen frigitt, slik at den fra januar 1946 igjen kunne tas i bruk til undervisning. Skolen fikk ved denne anledning større lærerværelse, og Oluf Ryghs gate som gikk like sør for skolegården, ble fjernet og innlemmet i skolens idrettsplass (Sophus Bugges plass). I skolen henger en minneplakett med navnene til 39 av skolens elever som mistet livet under krigen, både tidligere elever og elever som gikk på skolen i krigsårene.

Skolen hadde som videregående skole studiespesialiserende utdanningsprogram og musikk, dans og drama (fordypning dans) og hadde 505 elever (2008/09). Da skolen ble nedlagt i 2014, ble det studiespesialiserende utdanningsprogrammet videreført på Blindern videregående skole, mens musikk, dans og drama ble videreført på Edvard Munch videregående skole.