Fernanda Nissens gate

Revisjon per 18. mai 2018 kl. 11:51 av Øyvind (diskusjon | bidrag)

Fernanda Nissens gate, tidligere gate på Sagene, bydel Sagene, fra Gustav Jensens gate sørover mot Griffenfeldts gate. Oppkalt 1923 etter Fernanda Nissen (1862–1920), kvinnesakskvinne og politiker, teater- og litteraturkritiker i Social-Demokraten 1892–1918, filmsensor fra 1913. Denne gaten er nå en del av Fjørtofts gate.

Fra 2003 er Fernanda Nissens gate en gate i Nydalen, bydel Sagene, sørover fra Kristoffer Aamots gate; tidligere øvre del av Lillogata. Industribebyggelsen som lå her hadde adresse Sandakerveien 110. Her lå Andfossen Bruk A/S, grunnlagt 1919. Bedriften drev innen emballasje, og hadde spesialisert seg på bølgepapp, den lå opprinnelig på Jaren på Hadeland, flyttet hit 1936. Her var senere også Erik B. Winters bilforretning, den flyttet til Grønvold 1953. Lenge holdt diverse bedrifter til i et stort industribygg med adresse nr. 3.; det er nå revet og erstattet av tre boligblokker med adresse 3a–e. I alt har nå 12 blokker adresse til gaten.

Referanser til denne artikkelen

Fjørtofts gate, Sandakerveien