Frederiks gate

Revisjon per 21. mai 2019 kl. 11:09 av Astrid (diskusjon | bidrag)

Frederiks gate, Sentrum, fra St. Olavs gate til Stortingsgata, del av Ring 1 og sterkt trafikkbelastet. Oppkalt 1852 etter Kong Frederik 6 (1768–1839), norsk konge 1808–14, konge i Danmark 1808–39. Han var konge da Universitetet ble opprettet; det het til 1939 Det Kongelige Frederiks Universitet og ligger til gaten.

Bygninger m.m.:

2. Historisk Museum.

3. Universitetets gamle kjemibygning, oppført 1875 (ark. G. A. Bull). Etter at den nye Fysikk/Kjemi-bygningen på Blindern ble bygd i 1930-årene, har bygningen vært brukt bl.a. av andre universitetsinstitutter, Statens institutt for hvalforskning og Universitetets oldsaksamling. Medaljonger på ytterveggen er laget av Olaf Glosimodt (1821–1901). Bygget er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt til minne om Ragnar Frisch, som hadde kontoret sitt her.