Garden

Revisjon per 13. jun. 2021 kl. 12:48 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gardister under en vaktavløsning på Slottsplassen i 2018. - Foto Palickap / Creative Commons

Garden, Hans Majestet Kongens Garde, HMKG, militær avdeling som har ansvaret for sikkerheten til Kongen og kongefamilien. Garden holder vakt ved Slottet, Akershus festning og Skaugum i Asker. Om sommeren holder Garden også vakt ved Bygdøy Kongsgård. Garden er Hærens største bataljon med over 1100 vernepliktige soldater og er også en del av Hovedstadsforsvaret. Garden er organisert i seks kompanier: lett infanterikompani, eskortekompani, musikk- og drillkompani, SIBO- (Strid i bebygd område) kompani, stabs- og støttekompani og rekruttkompani.

Gardens mest kjente kompani er musikk- og drillkompaniet med de tre underavdelingene musikk-, signal- og drilltroppen. Gardemusikken består av 50 vernepliktige musikere, der kvinneandelen på 2010-tallet var rundt 50 %. Signaltroppen består av 14 signalhorn og 9 signaltrommer. Drilltroppen består av 40 drillgardister som er oppsatt med Garand M1-gevær (SLG-gevær), som er særlig egnet for eksersis og drill.

I 1970 stiftet dimitterte musikere fra gardemusikken Vestre Aker Musikkorps.

Sjefen for Garden er oberstløytnant. Samlet tjenestetid under førstegangstjenesten er 12 måneder. Utdanning av mannskaper til HMKG foregår ved Gardeleiren på Huseby (Husebyleiren).

Historikk.

Garden ble opprettet 1856, da et infanterikompani av frivillige kom til Stockholm. Garden kom til Kristiania 1. oktober 1888 med persontoget fra Stockholm og marsjerte til sin kaserne i Apotekergata 3 og 5. Kompaniet var administrativt underlagt Norske Jægerkorps som 1888 var blitt inndradd, og Garden kom fra da av til å omfatte også det andre jegerkorpskompaniet, som var forlagt i Oslo. 1899–1908 hadde Garden kaserne i den tidligere Nickelsens pigeskole i Tordenskiolds gate 9. Ved Jegerkorpsets gjenopprettelse 1902 ble Garden igjen underlagt korpset, men samtidig redusert til ett kompani.

Høsten 1908 flyttet Garden til den nye kasernen på Majorstuen (Slemdalsveien 5). I 1919 ble Garden utvidet til fire kompanier og fikk i tillegg en kaserne i Kirkeveien 23 og 25, vis-à-vis Frognerparken, en eiendom som hadde tilhørt barnehjemmet August Herman Francke. Under den annen verdenskrig hadde tyskerne bygd en leir på Huseby på et område som var kjøpt av staten i 1918 for militært formål. Husebyleiren ble overtatt av Garden etter frigjøringen, som brukte den til den nye gardeleiren ble bygd, innviet 1985 (Sørkedalsveien 148).

Se også Christiania kongelige Borgergarde.