Gjøkbakken

Gjøkbakken, Voksenlia, bydel Vestre Aker, villavei fra Hospitsveien til Orreveien. Navnet vedtatt 1927. Flere av veiene i området har navn etter fugler.

6. En villa ved hjørnet av Hospitsveien. Her bodde i de første krigsårene den jødiske enkefru Meta Hirschberg (f. 1865) og hennes sønn, legen Fritz Hirschberg (f. 1888) til leie. De var kommet til Norge fra Potsdam i mai 1939. Meta Hirschberg ble deportert med Donau 26. november 1942 og drept i gasskammer i Auschwitz like etter ankomsten 1. desember. Fritz Hirschberg kom seg over til Sverige.