Gjertsens Skole

Revisjon per 26. nov. 2021 kl. 19:11 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gjertsens skole ved St. Olavs plass rundt 1880. - Foto Olaf Væring / Oslo Museum / Creative Commons

Gjertsens Skole for den høiere Almenuddannelse, tidligere skole grunnlagt av Fredrik Gjertsen (1831–1904) i 1869 som en fortsettelse av Latinskolen for eldre elever, opprettet 1855. Skolen fikk reallinje 1876 og eksamensrett fra 1884. Den holdt opprinnelig til på St. Olavs plass 5 og flyttet i 1899 til ny bygning for 300 elever i Niels Juels gate 52 (ark. Ove Ekman) og endret 1900 navn til Frogner høiere almenskole.

Skolen, som opprinnelig hadde vært en gutteskole, begynte også etter hvert å ta opp jenter som elever. I 1890 tok den første jenta latinartium på Gjertsens skole, året etter to – én på latinlinjen og én på reallinjen, men så ble det ikke flere, før skolen var blitt flyttet til Frogner i 1899. Bygningen på St. Olavs plass ble senere brukt av Krigsskolen, Sjømannsskolen og senere av Helserådet. Den ble revet i 1960-årene i forbindelse med oppføringen av Oslo Helseråds nybygg.

Kjente elever

Blnt skolens kjente elever kan nevnes: Polarforskeren Carsten Borchgrevink, litteraturhistorikeren Just Bing, professor i medisin Theodor Frølich, maleren Otto Henning, general og forsvarsminister Christian Th. Holtfodt, forfatteren Hans E. Kinck, lyrikeren Thomas Krag, politiker (H) og forsvarsminister Fredrik Stang d.y., ingeniør og industriherren Sam Eyde.