Grønnebergløkken

Grønnebergløkken, løkke på Bymarken, slått sammen av flere mindre løkker. De ble samlet av geheimeråd Caspar Henrik Storm i 1764 og oppkalt etter den senere eieren Niels Grønneberg. Omkring år 1800 var den eid av garver Hans Borgen, og i 1830-årene av kjøpmann From. Siste private eier var kjøpmann Simon Jacobsen. Jacobsen solgte 1841 en parsell til Henrik Wergeland, som bygde Grotten.

Slottskommisjonen kjøpte 1845 største delen av Grønnebergløkken for å arrondere området omkring Slottsparken. 1846 ble tomtene solgt på auksjon med strenge servitutter. Wergelandsveien ble lagt tvers over løkken. Hovedbølet er den nåværende slottsforvalterboligen.