Grünerhagen

Revisjon per 8. sep. 2017 kl. 12:07 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Grünerløkka, rektangulært parkareal, ca. 12 daa, begrenset av Fossveien, Grüners gate og Nordre gate og av tidligere industritomter ved Akerselva. Navn etter familien Grü...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Grünerløkka, rektangulært parkareal, ca. 12 daa, begrenset av Fossveien, Grüners gate og Nordre gate og av tidligere industritomter ved Akerselva. Navn etter familien Grüner som drev Nedre Foss mølle 1672–1758 og 1803–1911. Grüners berømte terrassehage ved Nedre Foss ble totalt omlagt i tidens gjengse landskapsstil omkring midten av 1800-tallet. Deler av den inngår i Grünerhagen. Opparbeidelsen tok til i 1938, men ble avbrutt under krigen da parkvesenet drev matauk på arealet. Anlegget stod på det nærmeste ferdig omkring 1950 og har forbindelse med Akerselva miljøpark.