Grorud gård

Revisjon per 27. jul. 2021 kl. 15:50 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Grorud, gård med gnr. 94. Navnet er sammensatt av kvinnenavnet Gro og norrønt ruð, rydning. Gården nevnes ikke før 1617, den var krongods og ble solgt 1679. Den ble drevet som leilendingsbruk langt opp i tid, samtidig med at den ble oppdelt.

1. Nedre Grorud, gnr. 94/16, Rasmusbakken 6, våningshuset brant i 1945, driftsbygninger revet, et gammelt stabbur flyttet til Nordtvet gård. Direktør Oskar Rasmussen (1847–1928) ved ullvarefabrikken bodde her. I 1924 ble gården kjøpt av Aker kommune og har siden vært prestebolig.

2. Øvre Grorud, gnr. 94/196, Grorudveien 13, blant annet eid av Bernt Anker og drevet som avlsgård for å ale opp og skaffe for til Ankers hester. Eid og drevet av Alfred Christian Grorud (1890–1919), som ga tomt til bygging av Grorud kirke. Veien Alfred Groruds vei er oppkalt etter ham. Våningshuset er eneste bygning tilbake fra gården, det er nevnt i livørebrev av 1836, trolig bygd i begynnelsen av 1800-tallet. På 1800-tallet hadde gården bl.a. husmannsplassene Nedre og Øvre Grorudhagen i Bergensveien.

3. Nordre Grorud, den tredje og yngste av Grorudgårdene, revet da Grorud Senter ble bygd i 1960-årene.

Grorud hadde i 1771 fire husmannsplasser: Tangen, Sagstuen (to plasser) og Huken.