Grunnlinjen

Revisjon per 4. feb. 2020 kl. 09:10 av Trond (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Grunnlinjen, tidligere betegnelse for den prosjekterte veiforbindelsen mellom E 6/E 18 i Gamlebyen og vestsiden av Rådhusplassen. Ideen dukket første gang opp i en plan fra 1925, utarbeidet av reguleringssjefen i Aker, August Nielsen, og hans sjefarkitekt Ljungberg. Deres grunnlinje gikk i Rådhusgata, og generalplanene av 1929 og 1934 bygger begge på denne planen.

Da prosjekteringen ble tatt opp igjen i 1950-årene, ble det klart at den fremtidige bilmengden ikke kunne føres i Rådhusgata og over Rådhusplassen uten at den verdifulle bydelen ble ødelagt. I en konkurranse i 1953 om Akershusområdet og deler av gamle Christiania la en rekke av konkurrentene trafikken under jorden på deler av strekningen BørsenVestbanen. En plan fra Byplankontoret i 1950-årene la Grunnlinjen fra et kryss på Grev Wedels plass, gjennom Myntgata, i tunnel under Kontraskjæret og som fire-felts vei over søndre del av Rådhusplassen frem til Dokkveien. Denne planen var temmelig ødeleggende for Grev Wedels plass og for Akershusområdets nordøstre del, og den gav ingen mulighet for å knytte byen til fjorden ved Rådhusplassen. Det ble arbeidet videre med saken, og i en plan fra 1978 ble Grunnlinjen ført fra et kryss ved Skippergata under Revierstredet, Kontraskjæret og Rådhusplassen frem til Vestbanen, hvor planen ikke gav noen endelig løsning for videreføringen. 106 m av den 6 felts brede veien ble bygd i forbindelse med oppføringen av Norges Banks nybygg. Den videre gjennomføringen ble utsatt 1980 av prioritetshensyn. Planen var dessuten sterkt omstridt.

Planene ble videreført i arbeidet med Fjellinjen (vedtatt 1985 og 1987) og resulterte i den nåværende Festningstunnelen, som er en del av Operatunnelen.