Høgdaveien

Høgdaveien, Ryen, bydel Østensjø, fra Sandstuveien til Enebakkveien. Oppkalt 1929 etter plassen «Høgda» (Høgdaveien 19 d). Småhusbebyggelse.

1–5. Tre rekkehus som sammen med sju i Trygve Ryens vei utgjør OBOS-borettslaget Høgdaveien med i alt 58 leiligheter, oppført 1962–63 (ark. Eivind Moestue og Per Karlsen).