Høybråtenveien

Høybråtenveien, Høybråten, bydel Alna og Stovner, fra Haugenstuveien, som gangvei til Høystakkveien, videre som kjørevei til bygrensen ved Lørenskog stasjon. Navn etter Høybråten gård, vedtatt 1920.

Bygninger m.m.:

1–11. 10 lavblokker, OBOS-borettslaget Slåttevangen med i alt 245 leiligheter, oppført 1977 (ark. Randi Kippgen, Olav Holm og Alf Halvorsen). I nr. 1h skjedde 7. april 2006 et uoppklart drap. En 75 år gammel kvinne ble funnet knivdrept i leiligheten sin. Hun var kjent for å spille mye på automatene på Furusetsenteret, og man antok at hun ble ranet for penger hun hadde vunnet.

4. Haugen skole.

15. Søndre Høybråten gård.

21–35. 15 lavblokker, OBOS-borettslaget Bjørnheim med i alt 381 leiligheter, tre av dem på 6 rom er innredet som bokollektiver, oppført 1976–77 (ark. Randi Kippgen, Olav Holm og Alf Halvorsen).

37. Høybråten kirke.

40. Forretningsgård på hjørnet av Kringveien, oppført 1948 av Bjarne Myhre, eieren av Øvre Høybråten gård. De første 20 årene hadde Oslo Samvirkelag avd. 77 butikk her, de neste 10 årene var det kolonialforretning drevet av Olav Hoel som Hoels handelshus. Siden har det rommet hår- og solsenter, blomsterforretning og begravelsebyrå.

Mellom 89 og 91. Høybråtenparken.