Hølaløkka

Revisjon per 1. jul. 2021 kl. 10:31 av Helge (diskusjon | bidrag) (Bilde)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Inngangen til parken fra Stanseveien. Foto: Helge Høifødt

Hølaløkka, vannpark på Grorud, i Alnas løp like sør for Leirfossen. Før Alna ble lagt i rør i 1970-årene, ble vannet fra Leirfossen brukt til industriformål; her lå Grorud Textilfabrik fra 1867. Med utbyggingen av Østre Aker vei og industriområdene langs Stanseveien ble Leirfossen skjult bak en betongdemning og elva ble lagt i rør frem til Fossumbekken.

Vannet fra Leirfossen ledes nå over betongdemningen og ut i et åpent vannløp. I parkområdet er det satt opp brygge og benker, og det er anlagt plenarealer og plantet trær og busker. I tillegg er det etablert en ny turvei (del av turvei D9) gjennom området. Stedegne sumpplanter og spesialkonstruerte kantsoner bidrar til at forurenset overvann fra trafikk- og industriområdene i dalen renses før det igjen renner ut i Alna.

Vannparken ble åpnet 2004. Hølaløkka var det første stedet der Alna ble gjenåpnet, som del av et større program for å gjenåpne elver og bekker i Oslo. I 2013 bla Grorudparken anlagt ved Alnaelva ovenfor Hølaløkka. Leirfossen med sitt naturlige løp ble åpnet 2009.