Hans Ross’ gate

Revisjon per 5. jul. 2018 kl. 18:35 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Hans Ross' gate, Ila, bydel St. Hanshaugen, fra Bjerregaards gate til Fredrikke Qvams gate, nordøst for den tidligere sykepleieskolen, nå studentboliger. Oppkalt 1934 etter dialektforskeren, cand. theol. Hans Mathias Ross (1833–1914).

1–3. St. Hanshaugen Studentby, som også har adresse til Bjerregaards gate 21. Rehabilitert 2018. Studenthuset har etter rehabiliteringen i alt 402 boenheter; 68 single-leiligheter, 32 parleiligheter, 22 familieleiligheter og 276 hybler.